Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

Ifyouneversaygoodbye
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Ifyouneversaygoodbye
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista viacristinaa cristinaa
Ifyouneversaygoodbye

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viawhoknows whoknows
Ifyouneversaygoodbye
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
Ifyouneversaygoodbye
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viawhoknows whoknows
Ifyouneversaygoodbye
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
Ifyouneversaygoodbye
8174 8bc0 500
Reposted frompiehus piehus viacristinaa cristinaa
Ifyouneversaygoodbye
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viacristinaa cristinaa
Ifyouneversaygoodbye
5740 b964 500
Wish for The future
Reposted fromnonecares nonecares viacristinaa cristinaa
Ifyouneversaygoodbye
2442 c84b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ifyouneversaygoodbye
2443 a796
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ifyouneversaygoodbye
3292 f914
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ifyouneversaygoodbye
"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover

February 20 2018

Ifyouneversaygoodbye
Ifyouneversaygoodbye
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
— Marcin Świetlicki, Olifant
Reposted frompamietajmnie pamietajmnie
Ifyouneversaygoodbye
8493 f508 500
Reposted from2017 2017
Ifyouneversaygoodbye
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viahope24 hope24
Ifyouneversaygoodbye

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaprzeblyski przeblyski
Ifyouneversaygoodbye
0293 cc9f
Reposted fromverronique verronique viaprzeblyski przeblyski
Ifyouneversaygoodbye
Mamy równouprawnienie, kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna, może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy, kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To ci się zwyczajnie nie opłaci. Może cię kochać, ale momencie, w którym zaczniesz naciskać, po prostu ci ucieknie.
- to co mam teraz robić, mamo? - zapytała jak wtedy, kiedy miała trzynaście lat.
- Nic, kochanie. Czekać.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl