Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

Ifyouneversaygoodbye
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromkarna karna viakarna karna
Ifyouneversaygoodbye
3608 8651
Reposted fromdailylife dailylife viawisniowysad wisniowysad

July 01 2015

Ifyouneversaygoodbye
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacharlotte-ka charlotte-ka
Ifyouneversaygoodbye
3464 1412
Reposted fromretaliate retaliate viamauak mauak
Ifyouneversaygoodbye
9415 ff9f
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viaKaroDred KaroDred
Ifyouneversaygoodbye
7460 7516
Reposted frommartynkowa martynkowa viamauak mauak
Ifyouneversaygoodbye
2796 15d7 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viajamaicanbeat jamaicanbeat
Ifyouneversaygoodbye
2362 b7ae
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamauak mauak
Ifyouneversaygoodbye
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaskman askman
Ifyouneversaygoodbye
7093 2c7f 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamauak mauak
Ifyouneversaygoodbye
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viaprosiaczekk prosiaczekk
Ifyouneversaygoodbye
Ifyouneversaygoodbye
2697 52d1
Reposted fromrevalie revalie viamotyla-noga motyla-noga
Ifyouneversaygoodbye
8074 e3cd 500
Reposted fromdusix dusix viaodulekkocurek odulekkocurek
Ifyouneversaygoodbye
Jestem tylko Twój i chcę tylko Ciebie.
— M.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven via100suns 100suns
Ifyouneversaygoodbye
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.
Reposted fromBrilliant Brilliant via100suns 100suns
Ifyouneversaygoodbye
Gdyby tylko można było wszędzie zabierać ze sobą osoby, dzięki którym czuje się co to szczęście, życie byłoby takie lepsze.
Reposted frominmyminds inmyminds via100suns 100suns

June 22 2015

Ifyouneversaygoodbye
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy
Reposted frommefir mefir viamaybeyou-xx maybeyou-xx
Ifyouneversaygoodbye
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl