Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

Ifyouneversaygoodbye
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawetryagain wetryagain

June 07 2017

Ifyouneversaygoodbye
0330 8eba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ifyouneversaygoodbye
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawetryagain wetryagain
Ifyouneversaygoodbye
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viawetryagain wetryagain
Ifyouneversaygoodbye

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viawetryagain wetryagain
Ifyouneversaygoodbye
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viawetryagain wetryagain
Ifyouneversaygoodbye
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viawetryagain wetryagain
Ifyouneversaygoodbye
8680 4039
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 20 2017

Ifyouneversaygoodbye
9931 8d7c 500
Reposted fromNemesis86 Nemesis86
Ifyouneversaygoodbye
Chciałabym żeby w nocy obudził mnie sms o treści “dobrze że jesteś”. Byłabym szczęśliwa, że jeszcze ktoś o mnie pamięta.
— o tak
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viawonderLife wonderLife
Ifyouneversaygoodbye
8326 de12 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
6029 b176
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
boję się, że nawet stojąc w czyichś ramionach, nie będę umiała odwrócić od Ciebie wzroku.
Reposted fromnotenough notenough viawetryagain wetryagain
Ifyouneversaygoodbye
Może nie chodzi o to by znaleźć kogoś lepszego? Może nie chodzi o jakiekolwiek ocenianie. Może chodzi po prostu o to by znaleźć kogoś przy kim to co było tak bardzo wyjątkowe straciło swój blask. By przekazało go dalej.
— Refleksja ze spaceru z papierosem pełnego złych historii które nie powinny mieć znaczenia. A mają.
Reposted fromPoranny Poranny viawetryagain wetryagain
Ifyouneversaygoodbye
0787 0ad0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ifyouneversaygoodbye
0793 2043
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ifyouneversaygoodbye
8982 82e2
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
6754 98ef
Reposted fromliteratka literatka viaclerii clerii
2395 e8eb 500

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl