Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

Ifyouneversaygoodbye
9258 e59a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
1414 25d7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
5260 9c3d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ifyouneversaygoodbye
Ifyouneversaygoodbye
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viawetryagain wetryagain
Ifyouneversaygoodbye
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Ifyouneversaygoodbye
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
9386 db0f
Reposted fromvintage-style vintage-style viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
2432 2f82
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ifyouneversaygoodbye
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ifyouneversaygoodbye
3487 0773
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ifyouneversaygoodbye
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
Ifyouneversaygoodbye
Ifyouneversaygoodbye
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
Ifyouneversaygoodbye
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl