Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

Ifyouneversaygoodbye
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
Ifyouneversaygoodbye
8122 8652 500
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viacharlotte99 charlotte99
Ifyouneversaygoodbye
4619 81af
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacarol91 carol91
6375 6747 500
Ifyouneversaygoodbye
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viapatronus patronus
Ifyouneversaygoodbye
Ifyouneversaygoodbye
8470 8d54
Ifyouneversaygoodbye
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Ifyouneversaygoodbye
Ifyouneversaygoodbye
Ifyouneversaygoodbye
Myślę, że to, co robimy nie jest do końca rozsądne. Ale w życiu trzeba czasami działać nierozsądnie, żeby sobie z nim poradzić. Wolę być dziwna czy szalona niż nieszczęśliwa.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Ifyouneversaygoodbye
4777 f514 500
"Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolvido olvido
Ifyouneversaygoodbye
Podziwiam ludzi, którzy mnie nie znają, ale wiedzą co robię, czuję a nawet myślę. Niesamowite zdolności. Z jednego mojego zdania potrafią stworzyć całą historię. Wielu pisarzy mogłoby pozazdrościć wyobraźni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

March 12 2018

Ifyouneversaygoodbye
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Ifyouneversaygoodbye
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista viacristinaa cristinaa
Ifyouneversaygoodbye

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viawhoknows whoknows
Ifyouneversaygoodbye
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
Ifyouneversaygoodbye
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viawhoknows whoknows
Ifyouneversaygoodbye
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl